Máy rửa bát Eurosun SMS80EU16E

21.300.000

8 chương trình rửa của máy rửa chén Eurosun SMS80EU16E
Rửa mini (Jet Wash) rửa nhanh siêu tốc 14 phút
Rửa Quick Wash nhanh 30 phút 40 độ, rửa ECO tiết kiệm
Rửa cực mạnh làm sạch nhanh Supper 55, 60 độ C
Rửa kép DualPro Wash 60 độ C
Rửa tự động tiết kiệm Auto Delicate 30-50 độ C
Rửa tự động thông thường Auto Normal 50-60 độ C/ Auto Flex 50-60 độ C
Rửa tự động chuyên sâu Auto Intensive 60-70 độ C

0978 884 967